LUT-tunnuspalvelu

Tässä palvelussa voit aktivoida LUT-tunnuksen, vaihtaa LUT-tunnuksen salasanan, tarkastella LUT-tunnuksen tietoja ja ottaa käyttöön OTP-sovelluksen, jolla voit palauttaa unohtuneen salasanan myöhemmin.

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön nimeltä LUT-korkeakoulut. Sekä LUTin että LABin opiskelijat käyttävät LUT-tunnusta kirjautuessaan oppilaitoksensa palveluihin. Monet palvelut ovat yhteisia LUTin ja LABin opiskelijoille.

LUT Account Service

In this service, you can activate a LUT account, change the password of a LUT account, view LUT account information and set up OTP application to restore the forgotten password later.

LUT University and LAB University of Applied Sciences compose university group called LUT Universities. Students at both LUT and LAB use the LUT account when logging into their school's services. Many services are common to LUT and LAB students.

suomeksi suomeksi
Valitse kieli
in English in English
Choose your language